detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='13']
Datum podání
 
21.11.2012
Datum vyřízení
 
26.11.2012
Investor-provozovatel  Ing. Štauda, Planá
IČ 
Předmět žádosti
 
Přestavba objektu-vytápění
adresa zdroje
 
č.p. 27 k.ú. Planá
Vyřizuje  Maršálková
Poznámka  ÚŘ a SŘ