detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='13']
Datum podání  21.11.2012
Datum vyřízení  26.11.2012
Investor-provozovatel  Ing. Štauda, Planá
IČ   
Předmět žádosti  Přestavba objektu-vytápění
adresa zdroje  č.p. 27 k.ú. Planá
Vyřizuje  Maršálková
Poznámka  ÚŘ a SŘ