detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='12']
Datum podání  12.11.2012
Datum vyřízení  14.11.2012
Investor-provozovatel  P. Hromířová a T. Hlávka, Planá
IČ   
Předmět žádosti  Novostavba RD-vytápění
adresa zdroje  p.p.č 538/66 k.ú. Planá
Vyřizuje  Maršálková
Poznámka