detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1']
Datum podání  19.09.2012
Datum vyřízení  16.10.2012
Investor-provozovatel  Martin Mlnařík, Planá
IČ   
Předmět žádosti  Přestavba RD-vytápění
adresa zdroje  st.p.č.93/7 k.ú. Klíčov
Vyřizuje  Maršálková
Poznámka  změna stavby před dokončením