detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='8']
Datum podání
 
07.01.2013
Datum vyřízení
 
08.01.2013
Investor-provozovatel  Jiří Češka, Prostiboř 72
IČ 
Předmět žádosti
 
ČOV u RD č.p. 72 Prostiboř
adresa zdroje
 
st.p.č. 103, k.ú. Prostiboř
Vyřizuje  Šauerová
Poznámka  Územní a stavební řízení