detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='69']
Datum podání
 
23.05.2014
Datum vyřízení
 
28.05.2014
Investor-provozovatel  František Šimek
IČ 
Předmět žádosti
 
ČOV a kotel na tuhá paliva
adresa zdroje
 
p.p.č. 1395, k.ú. Skapce
Vyřizuje  Šauerová
Poznámka  Územní a stavební řízení