detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='69']
Datum podání  23.05.2014
Datum vyřízení  28.05.2014
Investor-provozovatel  František Šimek
IČ   
Předmět žádosti  ČOV a kotel na tuhá paliva
adresa zdroje  p.p.č. 1395, k.ú. Skapce
Vyřizuje  Šauerová
Poznámka  Územní a stavební řízení