detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='68']
Datum podání  15.05.2014
Datum vyřízení  20.05.2014
Investor-provozovatel  Pavel Štěpán a Martina Česalová
IČ   
Předmět žádosti  krbová vložka
adresa zdroje  p.p.č. 2269/3, k.ú. Lhota u Stříbra
Vyřizuje  Šauerová
Poznámka  Územní a stavební řízení