detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='68']
Datum podání
 
15.05.2014
Datum vyřízení
 
20.05.2014
Investor-provozovatel  Pavel Štěpán a Martina Česalová
IČ 
Předmět žádosti
 
krbová vložka
adresa zdroje
 
p.p.č. 2269/3, k.ú. Lhota u Stříbra
Vyřizuje  Šauerová
Poznámka  Územní a stavební řízení