detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='67']
Datum podání  29.04.2014
Datum vyřízení  30.04.2014
Investor-provozovatel  Martin Vrána
IČ   
Předmět žádosti  DČOV
adresa zdroje  st.p.č. 54, k.ú. Pačín
Vyřizuje  Šauerová
Poznámka  Územní a stavení řízení