detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='67']
Datum podání
 
29.04.2014
Datum vyřízení
 
30.04.2014
Investor-provozovatel  Martin Vrána
IČ 
Předmět žádosti
 
DČOV
adresa zdroje
 
st.p.č. 54, k.ú. Pačín
Vyřizuje  Šauerová
Poznámka  Územní a stavení řízení