detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='66']
Datum podání  28.04.2014
Datum vyřízení  30.04.2014
Investor-provozovatel  Pavel Illek a Zlatice Adameková
IČ   
Předmět žádosti  krbová vložka 5 kW a plynový konzenzační kotel 15,2 kW
adresa zdroje  p.p.č. 2997/192, k.ú. Stříbro
Vyřizuje  Šauerová
Poznámka  Územní a stavební řízení