detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='63']
Datum podání  18.04.2014
Datum vyřízení  30.04.2014
Investor-provozovatel  Václav Lešák
IČ   
Předmět žádosti  krbová vložka 6 kW
adresa zdroje  p.p.č. 2523/1 a 2523/2, k.ú. Stříbro
Vyřizuje  Šauerová
Poznámka  Územní a stavební řízení