detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='62']
Datum podání  11.03.2014
Datum vyřízení  09.04.2014
Investor-provozovatel  Petr a Jana Bukovjanovi
IČ   
Předmět žádosti  krbová vložka s o výkonu 7,8 kW
adresa zdroje  p.p.č. 2997/180, k.ú. Stříbro
Vyřizuje  Šauerová
Poznámka  Územní a stavební řízení