detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='60']
Datum podání
 
03.03.2014
Datum vyřízení
 
14.03.2014
Investor-provozovatel  Olga Frančáková
IČ 
Předmět žádosti
 
krbová vložka o výkonu do 10 kW
adresa zdroje
 
st.p.č. 6/1,6/2 a 6/5 všechny k.ú. Lom u Stříbra
Vyřizuje  Šauerová
Poznámka  Územní a stavební řízení