detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='60']
Datum podání  03.03.2014
Datum vyřízení  14.03.2014
Investor-provozovatel  Olga Frančáková
IČ   
Předmět žádosti  krbová vložka o výkonu do 10 kW
adresa zdroje  st.p.č. 6/1,6/2 a 6/5 všechny k.ú. Lom u Stříbra
Vyřizuje  Šauerová
Poznámka  Územní a stavební řízení