detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='6']
Datum podání  18.12.2012
Datum vyřízení  18.12.2012
Investor-provozovatel  Jiří Češka, Prostiboř 72
IČ   
Předmět žádosti  Novostavba domu - vytápění domu
adresa zdroje  st.p.č.36/2,36/13 a 3344/8 k.ú. Stříbro
Vyřizuje  Šauerová
Poznámka  územní a stavební řízení