detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='58']
Datum podání  03.03.2014
Datum vyřízení  11.03.2014
Investor-provozovatel  Bc. Veronika Křížová
IČ   
Předmět žádosti  zplyňovací kotel výkon 32 kW a krbová vložka do 10 kW
adresa zdroje  st.p.č. 53, k.ú. Skapce
Vyřizuje  Šauerová
Poznámka  Stavební řízení