detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='58']
Datum podání
 
03.03.2014
Datum vyřízení
 
11.03.2014
Investor-provozovatel  Bc. Veronika Křížová
IČ 
Předmět žádosti
 
zplyňovací kotel výkon 32 kW a krbová vložka do 10 kW
adresa zdroje
 
st.p.č. 53, k.ú. Skapce
Vyřizuje  Šauerová
Poznámka  Stavební řízení