detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='57']
Datum podání  26.02.2014
Datum vyřízení  26.02.2014
Investor-provozovatel  Lucie Bočanová
IČ   
Předmět žádosti  krbová vložka do 6 kW
adresa zdroje  p.p.č. 1301/75, k.ú. Kostelec u Stříbra
Vyřizuje  Šauerová
Poznámka  Stavební řízení