detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='56']
Datum podání
 
17.02.2014
Datum vyřízení
 
26.02.2014
Investor-provozovatel  Josef a Věra Dostálovi
IČ 
Předmět žádosti
 
domovní ČOV
adresa zdroje
 
p.p.č.815/1, k.ú. Těchlovice u Stříbra a st.p.č. 81/1, k.ú. Těchlovice u Stříbra
Vyřizuje  Šauerová
Poznámka  Územní a stavební řízení