detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='56']
Datum podání  17.02.2014
Datum vyřízení  26.02.2014
Investor-provozovatel  Josef a Věra Dostálovi
IČ   
Předmět žádosti  domovní ČOV
adresa zdroje  p.p.č.815/1, k.ú. Těchlovice u Stříbra a st.p.č. 81/1, k.ú. Těchlovice u Stříbra
Vyřizuje  Šauerová
Poznámka  Územní a stavební řízení