detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='55']
Datum podání
 
06.01.2014
Datum vyřízení
 
16.01.2014
Investor-provozovatel  Panattoni Czech Republic Development s.r.o.
IČ  28190882
Předmět žádosti
 
rozšíření ČOV Ostrov u Stříbra
adresa zdroje
 
ČOV obce Kostelec - Ostrov u Stříbra
Vyřizuje  Šauerová
Poznámka  Stavební řízení