detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='55']
Datum podání  06.01.2014
Datum vyřízení  16.01.2014
Investor-provozovatel  Panattoni Czech Republic Development s.r.o.
IČ  28190882
Předmět žádosti  rozšíření ČOV Ostrov u Stříbra
adresa zdroje  ČOV obce Kostelec - Ostrov u Stříbra
Vyřizuje  Šauerová
Poznámka  Stavební řízení