detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='53']
Datum podání
 
15.11.2013
Datum vyřízení
 
18.11.2013
Investor-provozovatel  Petra Cibulková
IČ 
Předmět žádosti
 
ČOV a kotel na tuhá paliva
adresa zdroje
 
st.p.č. 19, k.ú.Svinná u Stříbra
Vyřizuje  Šauerová
Poznámka  Řízení o kolaudačním souhlasu