detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='51']
Datum podání
 
31.10.2013
Datum vyřízení
 
18.11.2013
Investor-provozovatel  Jana a Václav Salcmanovi
IČ 
Předmět žádosti
 
septik a zamní filtr
adresa zdroje
 
č.e. 2, Potín
Vyřizuje  Šauerová
Poznámka  Územní a stavební řízení