detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='51']
Datum podání  31.10.2013
Datum vyřízení  18.11.2013
Investor-provozovatel  Jana a Václav Salcmanovi
IČ   
Předmět žádosti  septik a zamní filtr
adresa zdroje  č.e. 2, Potín
Vyřizuje  Šauerová
Poznámka  Územní a stavební řízení