detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='49']
Datum podání  21.10.2013
Datum vyřízení  04.11.2013
Investor-provozovatel  Lucie a Radek Klikovi
IČ   
Předmět žádosti  novostavba RD - vytápění, kotel na dřevo
adresa zdroje  p.p.č. 25/4, k.ú. Erpužice
Vyřizuje  Šauerová
Poznámka  Územní a stavební řízení