detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='49']
Datum podání
 
21.10.2013
Datum vyřízení
 
04.11.2013
Investor-provozovatel  Lucie a Radek Klikovi
IČ 
Předmět žádosti
 
novostavba RD - vytápění, kotel na dřevo
adresa zdroje
 
p.p.č. 25/4, k.ú. Erpužice
Vyřizuje  Šauerová
Poznámka  Územní a stavební řízení