detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='47']
Datum podání  14.10.2013
Datum vyřízení  21.10.2013
Investor-provozovatel  Ing. Jindřich Francl
IČ   
Předmět žádosti  DČOV
adresa zdroje  Vranov č.p.24
Vyřizuje  Šauerová
Poznámka  Územní a stavební řízení