detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='47']
Datum podání
 
14.10.2013
Datum vyřízení
 
21.10.2013
Investor-provozovatel  Ing. Jindřich Francl
IČ 
Předmět žádosti
 
DČOV
adresa zdroje
 
Vranov č.p.24
Vyřizuje  Šauerová
Poznámka  Územní a stavební řízení