detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='46']
Datum podání  14.10.2013
Datum vyřízení  21.10.2013
Investor-provozovatel  Zdeněk Pavlík a Lenka Bezecná
IČ   
Předmět žádosti  kotel na pelety
adresa zdroje  p.p.č.1040/82,1040/86 a 1119/6, všechny k.ú. Kostelec u Stříbra
Vyřizuje  Šauerová
Poznámka  Stavební řízení