detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='45']
Datum podání
 
08.10.2013
Datum vyřízení
 
18.10.2013
Investor-provozovatel  Ing. Martin Zeman
IČ 
Předmět žádosti
 
DČOV
adresa zdroje
 
1899/29, k.ú. Stříbro
Vyřizuje  Šauerová
Poznámka  Územní a stavební řízení