detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='45']
Datum podání  08.10.2013
Datum vyřízení  18.10.2013
Investor-provozovatel  Ing. Martin Zeman
IČ   
Předmět žádosti  DČOV
adresa zdroje  1899/29, k.ú. Stříbro
Vyřizuje  Šauerová
Poznámka  Územní a stavební řízení