detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='43']
Datum podání
 
04.10.2013
Datum vyřízení
 
07.10.2013
Investor-provozovatel  Karel a Renata Tesařovi, Erpužice 53
IČ 
Předmět žádosti
 
ČOV a krbová vložka
adresa zdroje
 
p.p.č.1724, k.ú. Únehle a p.p.č. 1810/1, k.ú. Únehle
Vyřizuje  Šauerová
Poznámka  Územní řízení