detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='43']
Datum podání  04.10.2013
Datum vyřízení  07.10.2013
Investor-provozovatel  Karel a Renata Tesařovi, Erpužice 53
IČ   
Předmět žádosti  ČOV a krbová vložka
adresa zdroje  p.p.č.1724, k.ú. Únehle a p.p.č. 1810/1, k.ú. Únehle
Vyřizuje  Šauerová
Poznámka  Územní řízení