detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='42']
Datum podání
 
30.09.2013
Datum vyřízení
 
07.10.2013
Investor-provozovatel  Libor Špaček
IČ 
Předmět žádosti
 
Oprava a stabební úpravy
adresa zdroje
 
ČOV 1780/1, k.ú. Prostiboř, Kotel 81/1, k.ú. Prostiboř
Vyřizuje  Šauerová
Poznámka  Kolaudační řízení