detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='39']
Datum podání
 
22.08.2013
Datum vyřízení
 
27.08.2013
Investor-provozovatel  Irena Babničová
IČ 
Předmět žádosti
 
vegetační ČOV
adresa zdroje
 
p.p.č. 25/4, k.ú. Nynkov
Vyřizuje  Šauerová
Poznámka  Kolaudační řízení