detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='39']
Datum podání  22.08.2013
Datum vyřízení  27.08.2013
Investor-provozovatel  Irena Babničová
IČ   
Předmět žádosti  vegetační ČOV
adresa zdroje  p.p.č. 25/4, k.ú. Nynkov
Vyřizuje  Šauerová
Poznámka  Kolaudační řízení