detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='36']
Datum podání  30.07.2013
Datum vyřízení  07.08.2013
Investor-provozovatel  Anton Clemens s.r.o.
IČ  28047125
Předmět žádosti  ČOV ve výrobním areálu
adresa zdroje  p.p.č.815/1, k.ú. Milíkov u Stříbra
Vyřizuje  Šauerová
Poznámka  Územní řízení