detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='32']
Datum podání  28.06.2013
Datum vyřízení  24.07.2013
Investor-provozovatel  Jana Špánková
IČ   
Předmět žádosti  domovní ČOV
adresa zdroje  p.p.č. 40/5, k.ú. Cebiv a st.p.č. 30, k.ú. Cebiv
Vyřizuje  Šauerová
Poznámka  Územní a stavební řízení