detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='31']
Datum podání
 
28.06.2013
Datum vyřízení
 
24.07.2013
Investor-provozovatel  Milan Uhlíř
IČ 
Předmět žádosti
 
domovní ČOV
adresa zdroje
 
p.p.č. 8/1, k.ú. Erpužice
Vyřizuje  Šauerová
Poznámka  Územní a stavební řízení