detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='31']
Datum podání  28.06.2013
Datum vyřízení  24.07.2013
Investor-provozovatel  Milan Uhlíř
IČ   
Předmět žádosti  domovní ČOV
adresa zdroje  p.p.č. 8/1, k.ú. Erpužice
Vyřizuje  Šauerová
Poznámka  Územní a stavební řízení