detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='30']
Datum podání  23.05.2013
Datum vyřízení  28.05.2013
Investor-provozovatel  PROMĚNY Pořejov s.r.o.
IČ  64830241
Předmět žádosti  Vytápění objektu Ošelín 19 a ČOV objektu
adresa zdroje  Ošelín 19, 349 01 Stříbro
Vyřizuje  Šauerová
Poznámka  Územní a stavební řízení