detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='27']
Datum podání
 
21.02.2013
Datum vyřízení
 
08.03.2013
Investor-provozovatel  Jaroslav Mašát, Láz u Kladrub 17
IČ 
Předmět žádosti
 
ČOV u novostavby RD Láz u Kladrub
adresa zdroje
 
p.p.č. 70/2 k.ú. Láz u Kladrub
Vyřizuje  Šauerová
Poznámka  Územní a stavební řízení