detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='26']
Datum podání  05.03.2013
Datum vyřízení  05.03.2013
Investor-provozovatel  Pavel a Jaroslava Miksovi, Okrouhlé Hradiště 68
IČ   
Předmět žádosti  ČOV u RD č.p. 82 Okrouhlé Hradiště
adresa zdroje  p.p.č. 89/3, k.ú. Okrouhlé Hradiště
Vyřizuje  Šauerová
Poznámka  Územní a stavební řízení