detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='25']
Datum podání
 
18.02.2013
Datum vyřízení
 
04.03.2013
Investor-provozovatel  Michaela Češková, Prostiboř 72
IČ 
Předmět žádosti
 
septik a zemní filtr
adresa zdroje
 
p.p.č. 972/7, k.ú. Prostiboř
Vyřizuje  Šauerová
Poznámka  Územní a stavební řízení