detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='25']
Datum podání  18.02.2013
Datum vyřízení  04.03.2013
Investor-provozovatel  Michaela Češková, Prostiboř 72
IČ   
Předmět žádosti  septik a zemní filtr
adresa zdroje  p.p.č. 972/7, k.ú. Prostiboř
Vyřizuje  Šauerová
Poznámka  Územní a stavební řízení