detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='21']
Datum podání  07.02.2013
Datum vyřízení  11.02.2013
Investor-provozovatel  PROMĚNA Pořejov s.r.o.
IČ  64830241
Předmět žádosti  Rekonstrukce obytné budovy na přednáškový objekt s apartmány
adresa zdroje  Ošelín 19, 349 01 Stříbro
Vyřizuje  Šauerová
Poznámka  Územní a stavební řízení