detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='20']
Datum podání  02.01.2013
Datum vyřízení  18.01.2013
Investor-provozovatel  ZZS PK
IČ  45333009
Předmět žádosti  Novostavba objetku VS ZZS PK - vytápění objektu
adresa zdroje  p.p.č.1025/13, k.ú. Stříbro
Vyřizuje  Šauerová
Poznámka  Územní řízení