detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='19']
Datum podání
 
05.02.2013
Datum vyřízení
 
07.02.2013
Investor-provozovatel  Obec Sulislav
IČ  00868965
Předmět žádosti
 
ČOV obce Sulislav
adresa zdroje
 
st.p.č. 161, k.ú. Sulislav
Vyřizuje  Šauerová
Poznámka  Kolaudační řízení