detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='19']
Datum podání  05.02.2013
Datum vyřízení  07.02.2013
Investor-provozovatel  Obec Sulislav
IČ  00868965
Předmět žádosti  ČOV obce Sulislav
adresa zdroje  st.p.č. 161, k.ú. Sulislav
Vyřizuje  Šauerová
Poznámka  Kolaudační řízení