detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='18']
Datum podání
 
27.11.2012
Datum vyřízení
 
13.12.2012
Investor-provozovatel  Jiří Melkus, Eliášova 253/2, Praha - Dejvice
IČ 
Předmět žádosti
 
Kořenová ČOV u rodinného domu
adresa zdroje
 
p.p.č. 332/1, k.ú. Řešín
Vyřizuje  Šauerová
Poznámka  Územní řízení