detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='18']
Datum podání  27.11.2012
Datum vyřízení  13.12.2012
Investor-provozovatel  Jiří Melkus, Eliášova 253/2, Praha - Dejvice
IČ   
Předmět žádosti  Kořenová ČOV u rodinného domu
adresa zdroje  p.p.č. 332/1, k.ú. Řešín
Vyřizuje  Šauerová
Poznámka  Územní řízení