detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='13']
Datum podání
 
24.01.2013
Datum vyřízení
 
24.01.2013
Investor-provozovatel  Roman Šubrt, Mírová 2543/20, Plzeň
IČ 
Předmět žádosti
 
ČOV a kotel na dřevoplyn - příkon 40 kW
adresa zdroje
 
ČOV - p.p.č. 728, k.ú. Bezdružice, Kotel 40 kW - st.p.č. 139/1, k.ú. Bezdružice
Vyřizuje  Šauerová
Poznámka  Územní řízení