detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='12']
Datum podání
 
23.01.2013
Datum vyřízení
 
23.01.2013
Investor-provozovatel  Lukáš Musil, Gagarinova 927, Stříbro
IČ 
Předmět žádosti
 
ČOV u RD
adresa zdroje
 
p.p.č. 2300,2301, k.ú. Prostiboř
Vyřizuje  Šauerová
Poznámka  Územní a stavební řízení