detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1']
Datum podání
 
07.11.2012
Datum vyřízení
 
15.11.2012
Investor-provozovatel  Obec Trpísty
IČ  00573710
Předmět žádosti
 
ČOV obce
adresa zdroje
 
p.p.č. 26/6 a p.p.č. 1/3, k.ú. Trpísty
Vyřizuje  Šauerová
Poznámka  Kolaudační řízení