detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='1']
Datum podání  07.11.2012
Datum vyřízení  15.11.2012
Investor-provozovatel  Obec Trpísty
IČ  00573710
Předmět žádosti  ČOV obce
adresa zdroje  p.p.č. 26/6 a p.p.č. 1/3, k.ú. Trpísty
Vyřizuje  Šauerová
Poznámka  Kolaudační řízení