detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='9551']
Datum podání
 
28.03.2024
Datum vyřízení
 
Investor-provozovatel  KLAUS Timber a.s.
IČ  27989313
Předmět žádosti
 
změna povolení provozu zdroje kotelna na biomasu Dvorec
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
Výrobní areál Dvorec, Průmyslová 348, 335 03 Nepomuk
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka  odesláno na ČIŽP