detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='9546']
Datum podání
 
12.03.2024
Datum vyřízení
 
27.03.2024
Investor-provozovatel  Panasonic Heating & Ventilations Air Conditing Czech, s.r.o.
IČ  64833054
Předmět žádosti
 
Změna trvalého provozu PAN II
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
11.1., 11.4.
adresa zdroje
 
U Panasoniku, Plzeň
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  Povolení změny TP