detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='9544']
Datum podání
 
03.02.2024
Datum vyřízení
 
28.02.2024
Investor-provozovatel  WAGNER TECH k.s.
IČ  05913985
Předmět žádosti
 
Povolení provozu - trvalý provoz
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.4., 4.12., 9.11.
adresa zdroje
 
Domažlická 297, 346 01 Horšovský Týn, p.č. 816/2, 816/3, 816/4, 816/5, 816/6, 816/21, 8116/33816/6 v k.ú. Horšovský Týn
Vyřizuje  Ing. Adéla Kaschnerová
Poznámka  Rozhodnutí - povolení provozu